fb

相關訊息

親愛的客戶您好:

農曆春節休假將於108/2/2(六)至108/2/10(日),

並於108/2/11(一)恢復正常營業,本公司將竭盡所能為您服務,

春節休假期間,倘有不便,望請見諒

                                                                   

                                                                               東欣昌公司敬上

年份列表