fb

>ULT系列 直型

日本URYU瓜生製作的氣動工具 ULT系列 油壓脈衝扳手


產品說明

日本URYU瓜生製作的氣動工具  ULT系列 油壓脈衝扳手
特長:
1. 高精度品質的活塞座構造(check valve)。
2. 採用歸零彈簧,低壓拴緊也沒問題。
3. 採用蓄壓器,保持穩定精度。
4. 採用滾式羽根設計,提升耐久性。
5. 馬達小型輕量化,提升能源效率。
6. 採用人體工學把手與槍身護套的設計,大幅減輕作業者的負擔。
7. 採用輕型觸摸式板機,減輕作業者手指負擔50%以上。

●能力相關
型式中「S」代表直型,「C」代表彎角型

型式名 能力
mm
扭力範圍N・m 空荷轉速(約)rpm
0.4〜0.5MPa 0.5〜0.6MPa 0.4MPa 0.6MPa
ULT30SD 4-5 2.5-5.5 2.5-5.5 3300 3700
ULT40S 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3200 3600
ULT40SD 5 4.5-8.0 4.5-8.0 3200 3600
ULT50S 6-8 - 7.0-15.5 - 4700
ULT50SD 6-8 - 7.0-15.5 - 4700
ULT60S 8 - 15-32 - 5400
ULT60SD 8 - 15-32 - 5400
ULT70S 8-10 - 30-50 - 4700
ULT50SL 6-8 7.0-15.5 - 4500 -
ULT50SDL 6-8 7.0-15.5 - 4500 -
ULT60SL 8 13-28 - 5000 -
ULT60SDL 8 13-28 - 5000 -
ULT70SL 8-10 25-45 - 4400 -
ULT50C 6-8 - 7.0-15.5 - 4500
ULT60C 8 - 13-28 - 5200
ULT70C 8 - 20-35 - 4400
ULT70CH 8-10 - 30-50 - 2500
ULT50CL 6-8 7.0-15.5 - 4500 -
ULT60CL 8 13-28 - 5200 -
ULT70CL 8 20-35 - 4300 -
ULT70CHL 8-10 30-50 - 2300 -

●尺寸相關

型式名 全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
sq mm
耗氣量
m3/min
ULT30SD 221 0.75 21.5 6.35Hex 0.20
ULT40S 218 0.83 22.5 9.5 0.20
ULT40SD 221 0.83 22.5 6.35Hex 0.20
ULT50S 218 0.83 22.5 9.5 0.25
ULT50SD 221 0.83 22.5 6.35Hex 0.25
ULT60S 229 0.87 22.5 9.5 0.30
ULT60SD 232 0.87 22.5 6.35Hex 0.30
ULT70S 239 0.95 23.5 9.5 0.35
ULT50SL 218 0.83 22.5 9.5 0.20
ULT50SDL 221 0.83 22.5 6.35Hex 0.20
ULT60SL 229 0.87 22.5 9.5 0.25
ULT60SDL 232 0.87 22.5 6.35Hex 0.25
ULT70SL 239 0.95 23.5 9.5 0.27
ULT50C 250 1.35 24.5 9.5 0.25
ULT60C 261 1.45 24.5 9.5 0.30
ULT70C 275 1.65 26.5 9.5 0.35
ULT70CH 290 1.85 26.5 12.7 0.35
ULT50CL 250 1.35 24.5 9.5 0.20
ULT60CL 261 1.45 24.5 9.5 0.25
ULT70CL 275 1.65 26.5 9.5 0.27
ULT70CHL 290 1.85 26.5 12.7 0.27

※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。型式名附加L的類型是空氣壓力0.4MPa負載時的數據。
※型式名有D的類型代表前端為起子頭。
※建議軟管口徑:
10mm×6.5mm×5m :ULT30S〜50S, ULT40C〜50C(L)
12mm×8.0mm×5m :ULT60S〜70S, ULT60C〜70C(L) , 以及 70CH(L)